Náš Domov Čenkov – Váš nový domov

Ústav sociální péče Brdy, z. ú., provozovna Domov Čenkov,
registrovaný poskytovatel sociálních služeb – domov se zvláštním režimem.
registrovaný poskytovatel sociálních služeb – Domov Čenkov Domov pro osoby se zdravotním postižením

jsme členem APSS   

Jsme Domov se zvláštním režimem – co si pod pojmem představit?

Domov se zvláštním režimem je registrovaná sociální služba, která je poskytovaná nepřetržitě 24 hodin denně. Služba je určena pro klienty se stařeckou demencí, chronickou duševní poruchou, Alzheimerovou chorobou. Součástí jsou služby praktického lékaře, který do zařízení dochází 2x týdně. Zdravotní péči poskytují kvalifikované všeobecné nebo praktické zdravotní sestry. Klientům nabízíme velké spektrum služeb – vlastní kuchyni a domácí stravování, pohyb na čerstvém vzduchu ve vlastní zahradě, tvořivou dílnu, knihovnu a čítárnu, součástí Domova jsou i kočičky, které klientům zpříjemňují volné chvíle. Veškeré aktivity a fotogalerii naleznete na FB profilu Domova Čenkov, kam uveřejňujeme pravidelně informace a fotogalerii.

Každý u nás bude mít své soukromí, které nehledáme v osamělosti, ale vždy budou mít naši klienti možnost dovolat se vstřícného personálu, který nabídne rychlou a účinnou pomoc.

Garantujeme poskytování moderní ošetřovatelské péče, která se zaměřuje zejména na klienty s Alzheimerovou chorobou ve všech stádiích onemocnění i jiné typy demencí. Pokud někdo z vaší rodiny nebo váš blízký trpí jiným typem onemocnění, ve spolupráci s vámi posoudíme vhodnost jeho umístění v našem Domově tak, aby ošetřovatelská péče byla zvládnutelná a pro klienta vyhovující. U nás naleznete příjemnou atmosféru, moderní vnitřní vybavení a koncepci prostor. Důsledně dbáme na dodržování přísného standardu ošetřovatelské péče, proto se u nás setkáte s kvalitou, profesionalitou ale také laskavostí a úsměvem. Jsme zde pro Vás.

Našim cílem je poskytování komplexních služeb tak, abychom co nejvíce podpořili aktivní život našich klientů a prodloužili jejich soběstačnost. Jsme připraveni převzít klienta do péče a zajistit maximální možnou kvalitu života i lidskou důstojnost. Chceme, aby péče byla pro klienty zážitkem, nikoliv nepříjemnou zkušeností.

Klient je pro nás rovnocenným partnerem, lidskou bytostí s vlastní historií a individualitou. Nabízíme klientovi takové vjemy, o nichž může sám rozhodnout, zda je přijme, či nikoliv. Komunikace na úrovni klienta je jednou z našich zásad.

Lokalita Domova Čenkov je perfektně dostupná jak z Prahy, tak i pro klienty mimo Prahu. MAPA

Dvoupatrový bezbariérový objekt je situován ve velmi klidné části obce s výhledem na řeku. Vstupní prostory disponují plošinou pro invalidní a imobilní klienty.
Ve vnitřní část je situované Atrium a krásnou zahradou, jezírkem, které jsou plně k dispozici klientům a jejich blízkým. Objekt disponuje prostornou jídelnou, společenskými místnostmi, klubovnami s LCD televizory, knihovnou, tvůrčím ateliérem, luxusními prostory pro bazální terapii.

Pokoje mají vlastní sociální zařízení, vestavěný denábytek, polohovací lůžka u kterých je umístěno signalizační zařízení, signalizační zařízení je umístěno i v koupelnách pro větší bezpečnost našich klientů.

Pokoje v přízemí disponují francouzskými okny se vstupem do Atria.

Domov Čenkov má k dispozici 35 pokojů (13 x jednolůžkové, 19 x dvojlůžkové a 3 x trojlůžkové ) celkově se 49 lůžky Věková struktura našich klientů je + 40 let.

Naším cílem je

  • přiblížit bydlení a služby domácímu prostředí
  • posilování a zachování naučených dovedností
  • dobrá spolupráce a komunikace s rodinnými příslušníky
  • ubytování v příjemném, klidném a bezpečném prostředí
  • stravování s ohledem na zásady racionální výživy
  • zabezpečení volnočasových aktivit

Jsme domovem pro klidné a spokojené stáří.
Vaši rodiče a drazí příbuzní najdou v naší péči nový domov.

Domov Čenkov není schopen poskytnout službu:

· pokud poskytovatel neposkytuje službu, o kterou zájemce žádá
· pokud zájemce nepatří do cílové skupiny Domova Čenkov
· pokud nemá dostatečnou kapacitu
· pokud má zájemce infekční onemocnění
· pokud zdravotní stav zájemce vyžaduje stálou zdravotní péči či psychiatrický stav vyžaduje ústavní léčbu, tzn., zájemce trpí duševním onemocněním
· pokud je pravděpodobné, že by zájemce mohl svojí agresí ohrožovat ostatní klienty, např. při zneužívání návykových látek
· při zneužívání návykových látek
· pokud se zájemce nachází v terminálním stavu
· pokud byla s klientem ukončena smlouva o poskytování sociální služby z důvodu porušení práv a povinností
· pokud klient vypověděl smlouvu o poskytování sociální služby z osobních důvodů a novou žádost o poskytování sociální služby podává ve lhůtě kratší než 6 měsíců

POČET LŮŽEK
ZDRAVOTNÍ
DOHLED
BEZBARIÉROVÝ
OBJEKT
VĚKOVÁ
STRUKTURA
PÉČE
O KLIENTY
POKOJŮ

Přijetí klienta do DOMOVA ČENKOV

ZAVOLEJTE NÁM

Jsme k dispozici na čísle 608 400 232, 608 400 415 nebo socialni@domovcenkov.cz
Rádi Vám odpovíme na Vaše otázky a pomůžeme v nelehké životní situaci.

NA STRÁNKÁCH NALEZNETE ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

Vyplňte Žádost o poskytnutí sociální služby, pro cílovou skupinu, která se Vás týká, žádosti naleznete v pdf formátu, v záložce ke stažení. Vyplnit je nutné stranu č.1, č.2 a dále stranu č.5.V případě, že nebudete vědět jak žádost vyplnit, kontaktujte sociální pracovnici na čísle 608 400 232, která Vám poskytne pomoc. Lékařskou zprávu doložíte těsně před nástupem do našeho zařízení.

PROVEDEME SOCIÁLNÍ ŠETŘENÍ

Sociální pracovnice Vás navštíví a provede sociální šetření v pohodlí Vašeho domova, seznámí se s Vámi a Vašimi problémy, potřebami a bude čas na dotazy.

PŘIJEDETE NÁS NAVŠTÍVIT DO NAŠEHO DOMOVA ČENKOV

Seznámíme Vás s prostředím našeho Domova Čenkov a provedeme Vás po budově, můžete si pohovořis s ostatními klienty a nabízíme i možnost referencí ostatních rodin, na základě jejich souhlasu.

POSKYTNEME VÁM VEŠKEROU DOKUMENTACI PŘED UZAVŘENÍM SMLOUVY

Poskytneme Vám k nahlédnutí návrh Smlouvy a veškerých příloh , která se podepisují a uzavírají v den přijmutí klienta do péče. Smlouva se uzavírá na základě zákona 108/2006.
Vysvětlíme Vám přehledně co je to ŽÁDOST O PŘIJETÍ DO PÉČE

Umístění člena rodiny do specializovaného zařízení je zpravidla pro řadu lidí „komplikovaným úkonem“. Proto chápeme vaši potřebu získat maximum informací, abyste mohli učinit odpovědné rozhodnutí. Snažíme se v tomto ohledu zájemcům o umístění v našich zařízeních vyjít vstříc a na našich internetových stránkách přinášet veškeré potřebné informace. Pokud byste přeci jen nenašli, co jste hledali, obraťte se na naše pracovníky telefonicky nebo formou e-mailu.

Postup přijetí klienta do péče aneb co musíte udělat:

Vyplnění řádosti

Vyplníte-li přihlášku na našich stránkách, obratem obdržíte zprávu o tom, že jsme vaši žádost přijali a zaregistrovali a následně vás bude kontaktovat sociální pracovník . Máte-li jakýkoliv problém s vyplněním přihlášky, obraťte se na našeho pracovníka uvedeného v kontaktech níže - rádi vám s vyplněním pomůžeme a přihlášku za vás vyplníme po telefonu. Pokud by se stalo, že odešlete přihlášku a neobdržíte od nás zprávu o jejím přijetí, kontaktujte nás prosím na níže uvedených telefonních číslech a nebo e-mailem: socialni@domovcenkov.cz

Osobní návštěva Domova

Po obdržení přihlášky s vámi navážeme kontakt a dle možností dohodneme prohlídku zařízení tak, abyste se mohli předem obeznámit s prostředím, poskytovanou péčí a tím, jak na vás zařízení působí. Při té příležitosti budete seznámeni s podmínkami přijetí, vnitřními předpisy, návrhem smlouvy a všemi dalšími dokumenty, které obdržíte v tištěné podobě domů, kde si je můžete v klidu prostudovat. Vysvětlíme vám veškeré potřebné náležitosti, týkající se pobytu, pravidel, standardů kvality sociální i zdravotní péče a dozvíte se, co budete všechno k přijetí potřebovat.

Smlouva

Součástí dokumentů, které obdržíte, je i návrh smlouvy. Smlouva se uzavírá v den přijetí klienta do péče. S jejím zněním se můžete v klidu předem seznámit.

Pro uzavření smlouvy lze vybrat dvě možnosti

a) Smlouvu uzavírá klient na základě zákona 108/2006, v zařízení je veden depozitní účet klienta a fakturace a veškerá kontrola finančních toků podléhá osobě uvedené ve smlouvě, tj. klientovi. Klient hradí pobyt ze svých úspor nebo důchodu, u poskytovatele má zřízen depozitní účet, který poskytovatel spravuje a vyúčtování depozitního účtu předává klientovi.

b) smlouvu uzavírá klient, ke smlouvě přistupuje osoba blízká, která přebírá povinnost úhrady. Za tím účelem je uzavírána další smlouva, tato další smlouva se uzavírá mezi poskytovatelem a osobou blízkou klientovi a je dohodou mezi osobami, které smlouvu uzavírají. Depozitum pro osobní výběry klienta je majetkem osoby blízké a veškeré vyúčtování je realizováno mezi poskytovatelem a osobou blízkou, která kontroluje fakturace, tok finančních prostředků a přebírá zúčtování osobních nákladů. Klient z depozita čerpá své osobní náklady.

Vzhledem k tomu, že nemoc má progresivní charakter, tuto formu smlouvy doporučujeme, protože platby a finance zůstávají plně pod kontrolou osob blízkých, neboť klient ne vždy je schopen pohyb finančních prostředků řídit.

V případě, že klient má opatrovníka, je smlouva uzavírána s klientem, avšak opatrovník smlouvu podepisuje. Opatrovnictví neznamená, že klient je zbaven všech práv, klient s psychickým postižením má garantována svá základní práva a svobody ve stejném rozsahu, jako běžný občan bez postižení.

Přijetí do péče

V případě, že všemu rozumíte, s dokumenty jste se seznámili a souhlasíte s nimi, návrh smlouvy je pro vás vyhovující, lze dohodnout závazný termín přijetí. V té době jste již seznámeni s tím, co všechno budete k přijetí potřebovat – tyto informace jsou samozřejmě součástí dokumentů, které jste obdrželi při první návštěvě Domova. V případě zájmu můžete přijít na návštěvy opakovaně a získávat další informace, které vás zajímají.

Je-li pro vás připraveno místo k přijetí a vy nebudete chtít daný termín akceptovat, lze se dohodnout na rezervaci lůžka za úhradu, avšak pouze na omezenou dobu, protože za vámi čekají další zájemci o umístění, kteří volné místo rádi přijmou.

Domov pro osoby se zdravotním postižením - komu je služba určena:

DOZP - Domov Čenkov poskytuje pobytové služby osobám trpícím neurogenerativním onemocněním, osobám po úrazech, po cévních mozkových příhodách, amputacích končetin odpovídajících těžké až úplné závislosti.

Věková skupina 19 – 64 let.

5 lůžek z celkové kapacity

Domov Čenkov poskytuje službu osobám, které se ocitly v nepříznivé životní situaci pro svou sníženou soběstačnost zejména z důvodu zdravotního stavu a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc další osoby a tuto pomoc jim není možné zajistit v jejich domácím prostředí. Služba je poskytována formou celoročního pobytu.

V případě, že se chcete dozvědět více informací kontaktujte sociální pracovnici na telefonním čísle 608 400 232.

Poskytnutí pobytové sociální služby se vylučuje

· osobám, jejichž zdravotní stav vyžaduje hospitalizaci ve zdravotnickém zařízení.
· osobám, které nejsou schopny pobytu v zařízení sociálních služeb z důvodu akutní infekční nemoci.
· osobám, jejichž chování by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití.

Stařecká Demence a Alzheimer

Cílovou skupinou DZR jsou osoby, které mají sníženou soběstačnost z důvodu chronického duševního onemocnění, osoby se stařeckou, Alzheimerovou demencí a ostatními typy demencí, které mají sníženou soběstačnost z důvodu těchto onemocnění, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

Co je stařecká demence?

Demence je skupina duševních poruch, jejichž nejzákladnější charakteristický rys je získaný podstatný úbytek kognitivních funkcí, především paměti a intelektu, jako důsledek určitého onemocnění mozku.

Demence je syndrom, který zahrnuje různé symptomy, a to nejen z oblasti kognitivních funkcí. Výsledkem je pak celková degradace duševních činností postiženého, ubývající schopnosti běžných denních aktivit, nakonec ztráta schopnosti samostatné existence.

Demence se řadí mezi tzv. organická mozková onemocnění. Jedná se o onemocnění, která různým způsobem poškozují mozkovou tkáň.

Demence je vždy důsledkem chorobného procesu, není normální součástí stárnutí.

K osobám s demencí je třeba přistupovat trpělivě, trvale reflektovat jejich stav, snažit se pátrat po tom, co potřebují a co si přejí, být pozorný, trpělivý, empatický, komunikovat neverbálně, pokud je to pacientovi příjemné, tak i taktilně (hmatem). Nespěchat, respektovat jedinečnou, důstojnou lidskou bytost, nebát se ale společně také zasmát.

Chování člověka s demencí.

Změny v chování člověka nemocného demencí jsou často reakcí na měnící se situaci. Může si uvědomovat, že přestává být schopen některé situace zvládat, některým situacím nerozumí apod. Mezi nejčastější změny v chování osob s demencí patří bloudění a přecházení, volání a křik, agitovanost, bludy a halucinace, agresivita.

Jako problémové chování se označuje takové chování, jehož míra, rozsah a intenzita neodpovídají dané situaci a jedinec při něm ohrožuje sebe a své okolí.

Otázky a odpovědi

Jednolůžkový pokoj?

První, co se v rámci přijetí klienta řeší je, na jakém pokoji bude klient ubytován. Téměř pravidelně slyšíme otázky, zda by bylo možné ubytování na jednolůžkovém pokoji a odůvodnění takového přání bývají shodná. Klient není zvyklý na společnost, nepřizpůsobí se apod.

V rámci rozhodování je nutné přijmout fakt, že být doma je něco jiného, než bydlet v zařízení spolu s dalšími klienty. Demence je nemoc a v době nemoci se nežije stejně jako ve zdravém aktivním životě. Na volbě pokoje příliš nezáleží proto, že klient ve svém pokoji tráví malou část dne, většinou jen v rámci odpočinku po obědě a v noci, kdy spí. Ostatní část dne tráví klient aktivitami a terapiemi mimo svůj pokoj.

Proč jednolůžkový pokoj nemusí být vždy zcela správným řešením?

Být o samotě již jako nemocný v zařízení znamená především uzavření se do sebe, riziko deprese a ztráty chuti do života. Nedostatek podnětů a komunikace s jinými osobami dokáže výrazně zhoršit zdravotní i psychický stav klienta. Samota není nic, co můžeme doporučit, zvlášť pak u nemocného seniora, který se hůře vyrovnává s tím, co mu život a nemoc přináší. Jakmile si klienti zvyknou na pobyt „v partě“, stane se sdílení pokoje zcela samozřejmou věcí. Není nic smutnějšího, než senior osamoceně sedící v pokoji.

Jaký je ideální pokoj?

Ideálním pokojem je pokoj dvojlůžkový. Přináší větší možnosti komunikace a společného souznění.

Co když si spolubydlící nebudou rozumět?

Abychom zajistili soulad mezi spolubydlícími na jednotlivých pokojích, zajímáme se o jejich zdravotní a psychický stav. Na jeho základě pak zvolíme nejvhodnější řešení tak, aby klienti, kteří sdílejí pokoj, byli na podobné úrovni vnímání. Pokud se časem ukáže, že to i přes veškerou snahu o co nejpečlivější výběr zkrátka není „ono“, řešíme situaci přestěhováním. Nelze tak zaručit, že klient bude po celou dobu pobytu ve stejném pokoji. Není to proto, že bychom chtěli o své vůli manipulovat s obsazením pokojů, ale o tom, co je pro klienty vyhovující. Je to nutné opatření k zajištění hladkého chodu zařízení ve prospěch všech.

Vybavení pokoje?

Pokoj je vybaven moderním nábytkem v jednom designu s vestavěnou skříní. Součástí každého pokoje i moderní bezbariérová koupelna, vybavena sprchou. Aby se stal pro klienta příjemným a připomínal mu domov, doporučujeme, aby měl v pokoji věci nebo nábytek, který ho provázel jeho životem. Velmi důležitá je vlastní osobní věc, na kterou jsme všichni zvyklí. Křeslo, obrazy, fotografie, dečky, nebo jiné předměty jsou velmi, velmi důležité proto, aby se pokoj stal domovem a aby klient nežil do konce svého života v „anonymním zařízení“.Přesvědčujeme se, že i zdánlivě nevnímající klient je schopen vnímání ve vlastním světě a že je schopen reakce. Není toho již mnoho, co můžete pro svého blízkého udělat a toto je jedna z mála věcí, která je velmi důležitá a která zpříjemní život klienta v době nemoci.

Mohou klienti opouštět zařízení dle svého uvážení?

Nejsme uzavřeným objektem, nejsme vězení a na oknech nemáme mříže. Klienti nejsou uzavíráni na pokojích, jako je tomu na mnoha jiných místech běžné. Po celém zařízení, včetně zahrady - atria se klienti mohou svobodně pohybovat. Opouštět mohou náš Domov na libovolnou dobu, pokud jsou toho samostatně schopni a jejich zdravotní stav to dovoluje. V opačném případě se mimo zařízení pohybují pod dohledem personálu nebo rodinných příslušníků. V objektu je bezpečnost klientů zajištěna pomocí nenápadných opatření, jako jsou například pojistky na oknech, systém generálního klíče a bezpečnostní zámky, kliky. Vše se děje s cílem co nejméně omezovat klienty v jejich denním životě, současně ale s ohledem na jejich vlastní bezpečnost.

Denní režim?

V minulých letech se v institucích, zejména v době socialismu, uplatňoval tzv. lékařský a neosobní výchovný model péče, kdy se klient musel podřídit.V našem Domově tento model nefunguje. Klient není ani v době své nemoci zbaven svých práv a má nezadatelné právo žít podobným životem, jaký je ve společnosti považován za běžný. Motivujeme jej nenásilným způsobem, aby se zapojil do terapií, aby nezůstával na pokoji, ale má plnou svobodu pohybu a není povinen se podrobit intervencím, které nechce, nebo mu nejsou příjemné. Je to jen na nás a našem přístupu, abychom se společně s klientem rozhodli, co a kdy budeme společně dělat a pokud něco nejde hned, později se to určitě podaří.

Mohou klienti navazovat vztahy a mít plnohodnotný život?

Samozřejmě, že ano. Navazovat vztahy má právo každý, tedy i naši klienti. Přitom nesmí být omezováni ani jakkoli zesměšňováni a musí jim být umožněno být s partnerem o samotě, pokud to neomezuje ostatní klienty a nezasahuje do jejich práv.

A jak je to s návštěvami?

Navštěvujte nás v hojné míře a kdykoliv – je to plné právo rodiny a klienta. Výjimku tvoří zákaz návštěv vyhlášený celostátně nebo příslušnou hygienickou stanicí, aby nedocházelo k zanesení nákazy do zařízení, například v době zvýšeného výskytu přenosných onemocnění v populaci. Jste-li nachlazeni, nemocní, máte-li chřipku a nebo se necítíte dobře, prosíme, vynechejte svojí návštěvu. Klienti mají vzhledem k onemocnění oslabenou imunitu a je téměř jistota, že se od vás nakazí, od nich se nakazí i ostatní a dovedete si představit, co to pro nás i pro vaše blízké znamená.

Jak je to u nás se stravováním klientů?

Každý pacient s Alzheimerovou chorobou dříve nebo později začne hubnout a ubývat na váze. Je to dáno tím, že funkce mozku jsou již natolik narušeny, že pacient sice přijímá dostatek živin, avšak jeho organizmus není s to je zužitkovat. Proto naše klienty vážíme každý měsíc, abychom si včas všimli jakýchkoli změn a mohli přidat vhodnou stravu. Používáme k tomu speciální váhu, která funguje, i když vážená osoba sedí. Pokud klienti jídlo odmítají, snažíme se jim vysvětlit nutnost příjmu potravy a pomáháme jim v její konzumaci dokrmováním. V případě vyšších úbytků na váze, nebo v období chřipek či velkých veder nasazujeme doplňkovou stravu bohatou na živiny, kterou v případě potřeby podáváme klientovi i 7x denně.

Jídlo připravujeme výhradně z přírodních surovin.Nepoužíváme umělé náhražky, instantní prášky apod. Na nedělní snídaně pečeme domácí moučníky.

Jídelníček sestavuje výživová a nutriční poradkyně na základech tradiční české domácí kuchyně tak, aby vyhovoval zvyklostem klientů. Snad je to někdy trošku i na úkor vyváženosti stravy, avšak nepovažujeme za vhodné „mluvit“ do chutí klientům, kteří mají více jak padesátileté stravovací návyky. Zvlášť když dobré jídlo je někdy jedna z mála věcí, co klientům dělá radost.

Jak je to s osobním prádlem?

Osobní prádlo a oblečení si klient přináší s sebou. Při přijetí do péče musí být označeno jménem, je uloženo do skříní a staráme se o ně, pereme je. Vzhledem k charakteru onemocnění je nutné počítat s tím, že prádlo je opotřebováno mnohem dříve, než je běžné, protože se velmi často pere a je nutné vzít v úvahu, že se pere i s prádlem ostatních klientů. Není možné prát samostatně jeden svetr apod. tak, jako doma. Je-li prádlo seprané, opotřebované, je nutné jej vyřadit a nahradit jiným. Nedávejte svým blízkým s sebou velmi luxusní oděvy, protože není možné je udržovat tak, jak vyžaduje jejich údržba. V takovém případě doporučujeme, aby údržbu zajistila rodina a klientovi umístíme na pokoj koš na prádlo. Oděvy, které vyžadují chemické čistění, musí udržovat rodina klienta, popřípadě chemické čistění zajistíme na náklady klienta.

Kadeřník a pedikúra, masáže?

Do zařízení dochází pravidelně kadeřnice i pedikérky, masérky. Využije-li jejich služeb, jedná se o osobní náklady klienta.

Nákupy pro osobní potřebu klientů?

Nákupy zajistíme. Pro klienty nakupujeme pravidelně a nebo formou výletů pořádáme společné nákupy.

Vedeme společenský život?

Kromě aktivit v zařízení pravidelně pořádáme pro ty klienty, jejichž zdravotní stav to dovoluje, drobné poznávací výlety nebo návštěvy cukrárny, kavárny, nebo jiné společenské akce např. Ples pro seniory. Klienti jsou převáženi většinou naší mikrobusem. Náklady na tyto akce hradí klient z osobních prostředků.

Jaké pomůcky používáme?

Všechny inkontinenční pomůcky, na které má klient nárok ze zdravotního pojištění, jsou naším prostřednictvím zajišťovány zdarma. V tomto směru maximálně hájíme zájmy klienta, protože některé zdravotní pojišťovny, mnohdy odmítají svému pojištěnci poskytnout to, na co má nárok, včetně antidekubitárních pomůcek. Lékaři jsou mnohdy zdravotními pojišťovnami motivováni redukovat počty předepsaných pomůcek. Plenkové kalhotky vyšší kvality ovšem zdravotní pojišťovny nehradí. Rehabilitační pomůcky jsou u nás klientovi poskytovány zdarma v nadstandardní kvalitě z našich vlastních zdrojů.

Můžeme mít domácí mazlíčky?

Chápeme, že dlouhé soužití s domácím mazlíčkem vytváří mezi ním a jeho majitelem silné pouto. Naším cílem je maximálně vyhovět všude tam, kde to jen trochu jde. V našich zařízeních máme malé zvířecí kamarády – morčátka, králíky. Máme v zařízení terapeutické kočičky a věnujeme se felinoterapii. Návštěvy pejsků jsou u nás časté, formou canisterapie.

Pobyt venku?

Zahrada – Atrium je nedílnou součástí budovy Domova a příznivém počasí tráví klienti hodně času venku na lavičkách, procházkách a anebo při terapiích. V teplém počasí se venku i stravují.

Galerie

Život v domově

Ke stažení

Kontakt

Ing. Hana Štorkánová provozní ředitel
 
+420 608 400 415 reditel@domovcenkov.cz
Pavlína Soukupová, DiS. sociální pracovník
 
+420 608 400 232 socialni@domovcenkov.cz
Jitka Blažková vedoucí ergoterapeutické péče
 
+420 608 400 421 terapie@domovcenkov.cz
Mgr. Alice Szanizsló, DiS. vrchní sestra

v pracovních dnech 7.00 až 15.30 hodin:

+420 608 400 496 vrchnisestra@domovcenkov.cz
Aneta Šomková staniční sestra

pohotovostní telefon 24 h denně:

+420 608 400 744 vrchnisestra@domovcenkov.cz
Telefonické informace jsou podávány rodinným příslušníkům našich uživatelů pouze po přidělení hesla a to v době od 7.00 do 15.00 hodin! Respektujte, prosím tento čas.

Recepce

Kontakt:
pondělí až pátek: 8.00 – 17.00 hodin
Telefon: +420 771 170 553

O poskytnutí pobytové sociální služby v Domově Čenkov můžete požádat prostřednictvím formuláře pro žadatele, který naleznete na našich stránkách v sekci Ke stažení.

Formulář můžete osobně předat v Domově

Ing. Marie Bártová finanční účetní – administrativní úsek provozního ředitele +420 608 400 474 administrativa@domovcenkov.cz

Fakturační údaje:

Ústav sociální péče Brdy z. ú.
Sluneční náměstí 2583/11, Praha 5 - Stodůlky
IČ: 04251806
DIČ: CZ04251806 (neplátce DPH)

Číslo účtu: 273766722/0300 (ČSOB)


Provozovna

Domov Čenkov
Čenkov 169, PSČ 262 23

Spojení z Prahy je možné autobusem nebo autem, směr po dálnici D5 cca 50 km směr Hořovice - Jince. Vlakem z Prahy směr Beroun – Zdice – Lochovice – Jince.

Další trasa je možná po dálnici D4, cca 70 km směr Příbram – Čenkov.

Naše zařízení se nachází přímo v obci Čenkov. Leží cca 2 km od městyse Jince, 15 km od města Příbrami a cca 12 km od města Hořovice, kde jsou železniční stanice, odkud je možné do Čenkova následně pokračovat autobusovou dopravou.

Autobusová spojení lze vyhledat na www.idos.cz.

Kariéra

Zaměstnanec kuchyně a jídelny, pomocná kuchařka – požadavky:

- výuční list v oboru výhodou, praxe výhodou
- zdravotní způsobilost, pracovní nasazení, komunikační dovednosti, empatii, asertivní jednání, schopnost týmové spolupráce i samostatnost, mlčenlivost, vstřícnost, spolehlivost při plnění pracovních úkolů, odolnost vůči psychické zátěži a stresu, trestní bezúhonnost, kladný vztah k seniorům
Platové podmínky od 22.500,- Kč hrubá mzda+ veškeré zákonné příplatky
Osobní ohodnocení až do výše 2.000,- Kč po zapracování
Dovolená 5 týdnů
Dotované obědy zaměstnavatelem ve výši 85,- Kč / oběd
Příjemné moderní prostředí, mladý a perspektivní kolektiv
Možnost podílet se na harmonogramu směn a služeb
Možnost uplatnění pouze na HPP, DPČ

Všeobecná sestra/bratr s registrací – požadavky:


- oprávnění k výkonu povolání bez odborného dohledu, uživatelská znalost práce na PC
- zzdravotní způsobilost, pracovní nasazení, komunikační dovednosti, empatii, asertivní jednání, schopnost týmové spolupráce i samostatnost, mlčenlivost, vstřícnost, spolehlivost při plnění pracovních úkolů, odolnost vůči psychické zátěži a stresu, trestní bezúhonnost, kladný vztah k seniorům
Platové podmínky od 31.500,- Kč hrubá mzda + veškeré zákonné příplatky
Osobní ohodnocení až do výše 2.000,- Kč po zapracování
Dovolená 5 týdnů
Dotované obědy zaměstnavatelem ve výši 85,- Kč / oběd
Příjemné moderní prostředí, mladý a perspektivní kolektiv
Možnost podílet se na harmonogramu směn a služeb
Možnost uplatnění pouze na HPP, DPČ

Pracovník přímé obslužné péče – požadavky:

- výhodou kvalifikace dle § 116 zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách, praxe na obdobné pozici
- zdravotní způsobilost, pracovní nasazení, komunikační dovednosti, empatii, asertivní jednání, schopnost týmové spolupráce i samostatnost, mlčenlivost, vstřícnost, spolehlivost při plnění pracovních úkolů, odolnost vůči psychické zátěži a stresu, trestní bezúhonnost, kladný vztah k seniorům
Platové podmínky 25.200,- Kč hrubá mzda + veškeré zákonné příplatky
Osobní ohodnocení až do výše 2.000,- Kč po zapracování
Dovolená 5 týdnů
Dotované obědy zaměstnavatelem ve výši 85,- Kč / oběd
Příjemné moderní prostředí, mladý a perspektivní kolektiv
Možnost podílet se na harmonogramu směn a služeb
Možnost uplatnění pouze na HPP, DPČ

Svoji žádost podejte ZDE.

Bližší informace na tel. 608 400 415.